Oppsummering infomøte den 14.11.22 på Union Scene

Magne Olsen fra Fremtind informerte om prosessen videre angående arbeidene i LH25. Det er et stort prosjekt med stort skadeomfang. Det har vært en del arbeide rundt innbo, kartlegging av skader etc. Det er innhentet tilbud på innvendige og utvendige arbeider hvor pris og tid har vært viktige kriterier.

Styret har inngått kontrakt med POB Entreprenør for oppbygging og reparasjon av tak og fasade. POB har overordnet ansvar på byggeplassen. Styret har inngått kontrakt med Belfor (tidl. SSG Norge) for innvendige arbeider i fellesarealer og boliger.

Fremtind har engasjert en takstmann for hver oppgang. Når leilighetene er klar for oppbygging/innredning, vil takstmann ta kontakt med hver enkelt beboer for å avtale tid for befaring i leiligheten. Estimert tidspunkt for dette er januar/februar måned.
Det vil ikke bli tillatt å komme inn i leilighetene før beboere skal på befaring med takstmann.

Må noen absolutt hente noe i boder, kan de kontakte Magne Olsen, Fremtind, tlf. 95942021.

Alle heiser skal byttes. Blokken vil ikke være beboelig før heisene er på plass. Det antydes endelig ferdigstillelse av prosjektet i løpet av juni måned 2023. Beboere vil få beskjed 2 måneder før innflytting. Vi anbefaler å inngå leiekontrakter ut juni 2023.
Skulle tidspunkt for innflytting bli ytterligere utsatt, så vil markedsleien dekke for dette. Når det gjelder innbo så vil hver enkelt beboer få beskjed når innbo vil bli bært inn. Store ting blir satt på plass, mens mindre ting må hver enkelt sette på plass selv.

Når det gjelder inngangsdører til hver leilighet, så er det valgt en mørk grå farge med fargekode
NCS S700-N

Brannårsaken er ikke avklart, det vi vet er at det startet på en veranda i 9. etg. i oppgang D. I alle leiligheter i 9.etg. vil platene i taket på verandaene byttes til brannsikre plater. All renovering av leilighetene blir gjort etter dagens forskrifter.

Styret har sett seg nødt til å engasjere Multiconsult som bygningsteknisk sakkyndig fordi styret ikke
besitter de kunnskapene. De skal også følge opp arbeidene i samarbeid med styret.

Brannvesenet har vært på befaring i alle blokkene i borettslaget, og kommet med pålegg om ting som skal følges opp, og de anbefaler at vi engasjerer en brannteknisk sakkyndig til å kartlegge og skaffe en fremdriftsplan på de arbeidene som må gjøres.

Det blir ikke husleieøkning første halvår 2023.
Vi ber alle beboere i LH25 holde oss oppdatert angående midlertidig bostedsadresse, telefonnummer
og epost adresser.

Det planlegges å ha et informasjonsmøte i mars/april 2023.

Hilsen Styret