VALG TIL GENERALFORSAMLING I 2023

Valgkomiteen i Fjellvang Borettslag ønsker å få forslag på kandidater til styreleder (Sittende styreleder Grete Frøiland ønsker ikke gjenvalg), 4 styremedlemmer og 3 varemedlemmer. Til valgkomiteen ønskes det forslag for kandidater til 5 medlemmer og 1 varamedlem.

Det er anledning til å foreslå andre enn deg selv, da bør det være etter avtale med den/de man ønsker å foreslå. Det er også fint om du ønsker å foreslå deg selv.

Valgkomiteen ber om at det følger med en oversikt over kandidatens kompetanse og erfaring.

Forslagene må være valgkomiteen i hende senest
15. februar 2023.

Forslag kan legges i postkassen til borettslaget utenfor inngangsdøren i LH37D eller sendes
på e-post til post@fjellvangborettslag.no.


Valgkomiteen