Referat fra informasjonsmøte den 23.8.2022 på Union Scene.

MER v/Salgssjef Øyvind Hind Haug

MER smartlading – Ladeløsning for Fjellvang Borettslag

MER takker for tilliten at de ble valgt og vil vise at de er verdig oppdraget og at de skal levere en løsning for nå og fremtiden.
MER er det eldste ladeselskap i Norge (stiftet i 2009, da under navnet Grønn Kontakt) og er nå etablert i Norge, Sverige, England, Tyskland, Østerrike.

Oppstart for prosjektet er 5.9.2022 og de starter utenfor LH37. Det vil ta ca. 2 mnd. å fullføre hele prosjektet. Det vil forårsake noe ulempe for beboere på de feltene arbeid utføres og beboere må flytte bilene sine i ca. 4 dager. 
Det vil bli utdelt gule lapper for å evt. parkering i LG37 (der hvor AF hadde kontor) eller dere må finne et annet sted å stå mens arbeidet utføres.
Plasser utenfor LH25 utsettes til neste år når arbeidene med blokka er ferdig, kanskje vårparten 2023.

Det vil totalt bli opprettet ca. 120 el-bil plasser i denne omgang. Hver ladeboks har en effekt opp til 7,2kW. Ved max effekt ut av anlegget vil det ta ca. 10 timer å lade opp hvis man er helt tom for strøm. Hver og en vil få 2,5kW hvis alle lader samtidig, det er i henhold til El-bil foreningens anbefalinger.

Alle som bestiller el-boks vil kunne få lade. Hver lader har egen måler og beboer vil få egen ladebrikke, og da vet MER hvem som lader. Hver bruker vil motta faktura en gang pr mnd. og hver og en betaler for seg.

Bestillingsskjema for ladeboks vil legges i alle postkasser, samt legges ut på vår hjemmeside og kan også hentes på kontoret.

Pris pr ladeboks er kr 12.990,- ved bestilling innen 14.9.22.
Prisen inkluderer montering og mva.
Ved bestilling senere enn 14.9.22 vil prisen stige med kr 1.500,- til kr 14.490,-.
Månedlig driftstjenester på kr 59,- pr. ladepunkt tilkommer.
Strømforbuk faktureres basert på eget forbruk.

De som bor i LH25 vil få tilsvarende tilbud neste år og behøver ikke foreta seg noe foreløpig.

Spørsmål fra salen:

«Får vi som kjører fossil bil ny plass?»
Det må bli noen omrokkeringer, men vi vil prøve å gjøre det mest hensiktsmessig for beboere.

«Må vi som har plass nær blokka vår pga helsemessige årsaker bytte plass for el-bil plass?»
Det kan hende, men vi prøver å finne gode løsninger.

«Kan man kjøpe ladeboks fra en annen leverandør?»
Nei, det er ikke lovlig å bruke andre leverandører, men borettslaget står fritt til å velge en annen leverandør hvis de ikke er fornøyd. Men da må man kjøpe nye bokser fra ny leverandør.

«Kan man dele opp beløpet ved kjøp av ladeboks?»
Ja, noter det på bestillingsskjema. MER bruker Santander til å kreve inn del-betalingen.

Infrastrukturen i et borettslag skal alle være med å betale på, dette er nedfelt i loven. Så lenge du har mulighet til å søke en parkeringsplass, så skal alle være med å betale.
For etablering av ladestasjoner koster dette borettslaget ca. 2 mill.
Etablering av el-bil lading vil ikke medføre økte felleskostnader da dette er tatt med i årets budsjett.

FREMTIND v/Magne Olsen

Til info så vil vi i løpet av høsten ha et nytt møte for beboere i 25-blokka om hvor vi er i løypa.

Nå har vi jo hatt flere infomøter ang prosessen. Det har skjedd ganske mye. Prosjektering er gjennomført, yttertaket er revet, sandblåst dekket på taket slik at lukt og sot er fjernet.
Det er blitt laget beskrivelse på yttertak og fasader, samt oppganger og leiligheter på hva som skal gjøres. Fremtind har hatt en tilbudsrunde med leverandører med en frist til 1.9.2022.
Når de har levert sine tilbud får vi mer oversikt over tidsaspektet for ferdigtidspunktet. Vi får da kontroll og oversikt over dette arbeidet og når vi kan klare å levere. Oppga A er lite berørt, mest sot og lukt, og vil vaskebehandles. I Oppgang B-C-D er det mere bygningsskader, spesielt i D.

Når vi kommer så langt at din leilighet blir berørt og vi har revet det som må rives, vil beboer bli innkalt til en befaring sammen med takstmann og entreprenør for valg av overflater, farger etc.  Hver leilighet skal tilbakeføres til tilsvarende kvalitet som før. Ønsker beboer å heve standarden, må hver enkelt beboer ta dette med entreprenøren og betale selv. Henvendelsen fra entreprenør/taktsmann vil kanskje komme i oktober, men det er noe usikkert.
Dere vil bli innkalt og vi blir enige om når det passer for hver enkelt.

Det kom spørsmål fra beboer om de kan få tilgang til kjellerboder før vinteren.
Hvis noen skal inn, må en avklare med sitt saneringsfirma. Hvert forsikringsselskap har sitt eget saneringsfirma, så sjekk med ditt forsikringsselskap.

Beboere savner informasjon og fremtidsplaner fra Fremtind og fra vår hjemmeside.

TELIA v/Olav Berntsen

Alle hussentralene skal byttes og arbeidet starter 12.9. og varer til 23.9.2022.
Beboere vil få beskjed om hvilken dag dette skal skje. Det må legges til rette for at installatøren kan komme inn. Dato og tidspunkt for denne installasjonen og mer informasjon om om dette arbeidet, får beboere i eget skriv fra entreprenør. Varsel 1-2 uker før de skal inn i din leilighet. Montør tar med seg gammelt bredbåndsutstyr i retur (boks med to antenner som står på veggen).
Der hvor de ikke har kommet inn, vil det bli en oppsamlingsrunde på et senere tidspunkt.

I forbindelse med ny avtale for TV og bredbånd vil alle få tilbud å bytte til nyeste boks – Telia Box.
Ny tv-dekoder kan hentes på det Røde huset, hvor vi også vil ha en stand fra 1700 hver torsdag fremover.

Telia vil komme tilbake til LH25 og legge en plan for å bytte der (ca. andre kvartal 2023).

Hvis du selger din leilighet eller flytter ut, skal TV dekoderen leveres på Telia Gulskogen slik at din boks nullstilles og ny beboer ordner sin egen.

Styret viser for øvrig til tidligere utsendt skriv og oppslag fra Telia ang. bytte av hjemmesentral og utlevering av tv-boks.

CORE SECURITY v/Grete
Core skal sette inn nye detektorer i alle leilighetene.
Vi vil prøve å få koordinert denne jobben samtidig med at Telia skal inn i leilighetene.  LH25 vil bli tatt senere når det lar seg gjøre.

BRAVIDA v/Grete
Det er ikke installert stoppekraner på radiatorer i LH25 og LH37 og arbeidet med å installere stoppere i LH37 vil starte 5.9.2022.
I LH25 vil stoppere installeres når det lar seg gjøre.
Dere vil få beskjed om klokkeslett og dato.
For å spare tid, ber vi om at hver andelseier rydder så de kommer fram til radiatoren.