Viktig å forankre Fjell-satsing

Tore Orvang og Nils E. Stablum leder hvert sitt borettslag på Fjell, med henholdsvis 528 og 550 leiligheter. De er involvert i det aller meste som har skjedd på Fjell de siste årene og trives godt i den nye nærmiljøparken – Lokal forankring er helt avgjørende, sier de.

Les mer om artikkelen fra Dagsavisen