Nytt fra styremøte den 31. oktober

Budsjettet for 2024.
Styret vedtok i styremøtet den 31.oktober å øke felleskostnadene pr. leilighet med virkning fra 1.1.2024. Som dere sikkert er kjent med øker de aller fleste kostnadene i samfunnet vårt. Skal vårt brl. møte fremtiden med en god og solid økonomi må vi i styret hensynta disse økte kostnadene. Husk at Fjellvang borettslag er et godt voksent borettslag, derav melder behovet seg på vedlikehold og som vi er forpliktet til å ta tak i. Eget skriv om økningen vil foreligge i midten av mnd. med oppsett på hvor mye den enkelte leilighet vil få av ny fellesutgift.

Bytte av dører i fellesområdene og i leilighet.
En tredje aktør er forespurt, dessverre ser det ut til at denne entreprenøren ikke viser interesse i dette prosjektet. Vi har som tidligere meddelt mottatt tilbud fra 2 etablerte entreprenører, mest sannsynlig vil vi fatte vår avgjørelse i dette prosjektet innen årets utgang. Det planlegges igangsetting på bytte av våre ulike fellesdører tidligst mulig etter nyttår, hva vi vil igangsette hvor vil bli nærmere informert om. Dører til den enkelte leilighet er ikke glemt, også her ønsker vi igangsetting snarest mulig. Nærmere informasjon vil foreligge straks etter styrets vedtak.

Lekeplass.
Tilbud og forslag til lekeapparater er mottatt oss. Vi er derimot usikre på regler og hva forskriftene sier i denne forbindelse, derfor har vi henvendt oss til kommunen for å høre hva som gjelder. Imidlertid vil det ikke skje noe før våren 2024.

Økonomi
Fjellvang brl. har god økonomi. Våre disponible midler er pr. 2.nov. kr. 20 450 465.-

Men, penger kommer, penger går, som nevnt ovenfor har vårt brl. mange ulike utfordringer fremover, da er det å bygge for fremtidig vedlikehold viktig.

HMS.
Rømningsveier; ref. tidligere informasjon. Dessverre oppbevares det «ting og tang» i våre ulike fellesområder som IKKE skal oppbevares i nevnte områder. Vi er fullt klar over at vi satte en frist til 15 sept. for å rydde i disse. Dessverre har vi fått en logistikkutfordring med hvem som skal fjerne i disse områdene. Noe vil skje, derfor oppfordrer vi dere alle til å rydde snarest mulig. Når f.eks. el-sparkesykkelen din er fjernet, sykkel eller andre gjenstander som ønskes beholdt er borte kan ikke styret ta ansvar for dette. Husk at våre fellesområder er definerte rømningsveier, skal altså være kjemisk frie for oppbevaring av private gjenstander. slikt. Varsel om siste frist vil bli gitt snarest mulig.

Renhold;
Styret mottar dessverre informasjon om at i flere av våre fellesområder er det til tider «skittent». Vi ønsker naturligvis å fremstå som et veldrevet og ryddig borettslag. Minner om den enkeltes ansvar på ukentlig vask i henhold til avtalen som andelseier. Vil det være nødvendig å plukke opp søppel, koste, vaske litt, ikke gå forbi, meld ifra til oppgangsansvarlig eller gjør en innsats selv. Intet er vel hyggeligere enn å møte rene og ryddige fellesarealer.

Vinteren har kommet; Måking og parkering.
* Når det er snø er det viktig at alle lar bilen stå mens brøytebilene jobber. Det er lett å tro at man kan komme seg ut, men ofte ser vi at bilene blir stående til hindring for brøyting. Da blir det forsinkelse for alle de andre bilistene på hele Fjell.* Vent med å kjøre til p-området er brøytet. Ikke gå rundt brøytebilene. De må da sette ned farten for å ta hensyn til fotgjengere, og igjen – det blir forsinkelse for alle de andre.

*Husk at en av betingelsene for å disponere p-plass er at den blir holdt ryddig og måkt når det trengs. Om du ikke måker plassen din kan du miste retten til egen parkeringsplass.