Ref. informasjon Brannsikring tak og balkonger fra styremøte den 3.okt.

De førstkommende dager vil det komme materialer og sikrings utstyr for LH 37.Samt avfallscontainer.
Nøkler til leiligheter som det er noe spesielt med eller eies av drammen kommune leveres inn til Fjellvang Borettslag kontor ved May Bungaroo som mottaker.
Det vil benyttes lifter utvendig for arbeider på balkongene. Avfall vil bli fraktet ned via liften, nye materialer vil bli fraktet opp via denne.
For arbeider på tak vil det benyttes kran.

Slik det er nå ønsker vi å rive alle himlinger i alle balkonger og montere nye himlinger.
Alt av rekkverk utstyr og materialer for tak vil også bli levert denne uken og mandagsmorgen den 23.10. Dette plasseres ned på vårt grøntområde.
Til daglig vil det benyttes lift utvendig. Denne er mobil. Så den er kun der på dag tid under arbeider.

Kran må benytte seg av parkeringsplasser. Så her vil beboere bli berørt. Jeg ettersender områder for kraning. Med oppdatert riggplan
Lift må benyttes seg av areal som er avtalt i kontrakt.
Husk at området vil bli et anleggsområde i denne perioden. Vær snill å hjelp ved å vise hensyn til arbeidet som pågår.