Vedtekter for Fjellvang borettslag

VEDTEKTER for Fjellvang borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (sist endret på generalforsamling 21. mai 2015)

Vedtekter kan lastes ned her!