Installering av ny porttelefon

Arbeidet med å installere ny porttelefon starter mandag 24. august i Lauritz Hervigs vei 25. Se oppslag i din oppgang når arbeidet starter hos deg.

Alle smittevernsregler blir overholdt. Viken lås og sikkerhets ansatte vil bruke ansiktsmaske og hansker. De vil også ha med seg antibac som de bruker til å rengjøre alle flater som de har vært i berøring med.

Vi oppfordrer alle til å holde minst en meters avstand som anbefalt av Folkehelseinstituttet (FHI).

Porttelefon

Borettslaget skifter ut porttelefonen. Dagens system som er basert på bruk av mobil i tillegg til nøkkelkort har vist seg å fungere dårlig. Beboerne har hatt kort tid på seg til å svare på anrop, og har ofte selv vært nødt til å ta heisen ned til inngangsdøra for å hente besøkende. Systemet er basert på 3G signaler som tidvis har fallt ut. Ved noen anledninger har dette medført at nødetater ikke har kommet inn. Heldigvis uten at det har fått alvorlige følger.

Systemet har dessuten vært dyrt i drift. Tellerskrift og ip-adresser har kostet oss ca. en halv million kroner på tre år. Den nye porttelefonen derimot er gratis i drift.

Borettslaget har derfor inngått en kontrakt med Viken Lås og Sikkerhet. Porttelefonen er identisk med den som de andre borettslagene på Fjell har. Systemet er derfor godt utprøvd, og både beoerne og Fyrsentralen er godt fornøyd.

Videoskjerm er ikke påkrevet. Men greit å ha hvis man ønsker å se hvem som ringer på. Hvis man ønsker en videoskjerm kommer denne på 1600 kr hvis man bestiller i forkant. Bestillingskjemaer kommer snart i postkassene. Bestiller man skjermen etter at monteringen er ferdig, øker prisen til 5000 kroner.

Arbeidet starter opp ca. 24 august og er ventet å være ferdig før jul.

Generalforsamling

Grunnet coronarestriksjonene er det umulig å få avviklet generalforsamlingen før 1 juni. Regjeringen har derfor lempet på loven om borettslag, slik at en utsettelse er mulig.

Vi er et stort borettslag med 528 leiligheter. Coronareglene har satt en grense oppad til 500 tilstedeværende ved enhver form for sosiale arrangement. Dessuten skal det også være en meters avstand mellom hver deltaker. Selv ikke aulaen på Marienlyst skole er stor nok til dette hvis alle kommer.

Mange vil innvende at det siste er lite sannsynlig. Men samtidig må styret legge til rette for at alle har muligheten for å komme og si sin mening.

Det kommer en revisjon av disse reglene 1. september. Vi håper at dette vil gjøre det mulig å avholde generalforsamlingen. Første mulige dato er da 9. september i aulaen på Marienlyst skole.

Mer informasjon følger senere.

Corona-regler for vaskeri

På grunn av faren for Coronasmitte er det kun lov for beboere i leiligheten som har vasketid å oppholde seg i vaskeriet.

Brytes dette vil du/dere bli utestengt fra vaskeriet med øyeblikkelig virkning

NB! Vær nøye med vask av maskiner utvendig, håndtak, benker og gulv etter at du er ferdig med å vaske.

Kontoret er åpnet igjen

Samfunnet er i ferd med å gjenåpne. Det gjelder også i vårt borettslag. Kontoret er igjen åpent på tirsdager mellom 17 og 18.30. Men ikke helt som før. Bare en person inn av gangen. De andre må vente i korridoren utenfor. Regler om sosial avstand på minst en meter og bruk av antibak gjelder.

Henvendelser kan også rettes til styret via brev som legges i postkassen til Fjellvang Borettslag. Postkassen står utenfor inngangen til Laur. Hervigsvei 37 D.

 Henvendelser kan også skje ved å ringe en av disse:
Grete Frøiland 99 43 12 44
Baddar Kiani 98 64 54 46
May Bungaroo på 91 52 94 04, eller på mail til
grete.fjellvangborettslag@outlook.com 
annette.fjellvangborettslag@outlook.com

 

Avlyst! Tillitsvalgtmøte og HMS-runde

Tillitsvalgtmøtet i Folkets hus torsdag 18. mars er avlyst på grunn av fare for Coronasmitte. Ny møtedato blir satt når situasjonen roer seg.

Den pågående HMS-kontrollen blir også satt på vent av samme grunn.

Kontoret stengt 3. mars

Kontoret er stengt i dag. Men er åpent som vanlig kommende tirsdag.

Forslag og kandidater til styret etc.

Forslag til generalsamlingen leveres styret før 12 mars. De kan leveres på kontoret, eller legges i styrets postkasse.

Forslagene må være skriftlige og undertegnes med fullt navn.

Valgkomiteen starter nå med å finne kandidater til:

– 4 Styremedlemmer

– 4 Varamedlemmer til styret

– Neste års valg komité

Forslag kan leveres på kontoret. Eller man kan kontakte valgkomiteen direkte på tlf. 95941402

ALLE FORSLAG VERDSETTES OG MOTTAS MED TAKK.

Parkeringsinfo

2 regler du bør merke deg.

Gjestene dine kan parkere i et ubegrenset tidsrom på gjesteparkeringen. Forutsatt at det ligger et grønt gjestekort synlig i bilen. 72 timers regelen er fjernet.

Dersom du har vært og handlet møbler, hvitevarer, store mengder mat eller lignende, og finner det nødvendig å parkere foran blokka for avlessing, gjelder 15 minutters regelen. Det vil si at dersom du er borte fra bilen i mer enn 15 minutter, risikerer du et forelegg (bot). Altså hvis du må gå to eller flere ganger for å få med alt du har handlet, må du være tilbake innen 15 minutter for å hente mer. Er du det er alt greit. Når varene er båret opp i leiligheten må bilen flyttes.

Nye vaskemaskiner

Noen oppganger har fått nye vaskemaskiner. Disse koster en god del penger, og betales over fellesutgiftene. Eller det som ofte refereres til som husleia. Derfor er det viktig at de brukes riktig. I alle vaskerom hvor det er satt inn nye maskiner finnes det et oppslag som beskriver funksjoner og innstillinger på vaskemaskinen. Vi anbefaler at alle som bruker maskinene leser dette.