Viktig informasjon for beboere i 25A

Mange beboere ønsker nå å hente høst/vintertøy i bodene sine. På bakgrunn av dette vil Fremtind ta imot beboere i uke 42 og 43. De vil være til stede ved disse tidspunktene:

Mandag 17.10.22            kl 18:00 – 20:00

Onsdag  19.10.22            kl 18:00 – 20:00

Lørdag  22.10.22              kl 10:00 – 14:00

Mandag 24.10.22            kl 18:00 – 20:00

Onsdag  26.10.22            kl 18:00 – 20:00

Lørdag  29.10.22             kl 10:00 – 14:00

Det er kun faktiske beboere i 25A som får anledning til å hente eiendeler i sine respektive boder. I forhold til leilighetene, i oppgang B, C og D er disse tømt. For beskyttelse av privat eiendom slipper ingen inn i disse leilighetene inntil videre.

Mange lurer naturligvis også på når dem kan flytte hjem igjen. Styret har blitt fortalt at en ikke kan vite noe sikkert, men at det arbeides for innflytting i mai 2023. Fremtind kommer tilbake forløpende, og vil gi alle beboere beskjed ca. 2 måneder før innflyttingsdato. En annen faktor som bidrar til å bestemme datoen, er når de nye heisene blir installert.

Utover dette tar styret sikte på å holde et informasjonsmøte på Union Scene i midten av november. Da vil vi ha med noen av de som har fått oppdraget med å rehabilitere blokken, og styret vil åpne for spørsmål direkte til dem. Vi kommer tilbake med møtedato og program nærmere tiden for møtet.

Mvh,

Styret

Endret kontaktinformasjon

Styret har endret telefonnummer for kontakt til styret. Telefontider er tirsdager fra 1300-1830 og onsdager fra 1030-1300.