INFO OM NYE SKADER PÅ LH 25 ETTER TAKLEKKASJE

Det ble avholdt bygge møte den 24. januar hvor borettslaget ble nærmere informert om skadene. Borettslaget har deretter mottatt skaderapport. Etter det borettslaget har fått opplyst er det fra betydelig til mindre merskader i leilighetene i oppgang C og D. Leilighetene i oppgang A og B synes å være uberørt. Arbeidet med å utbedre skader er allerede i gang. Når det gjelder fremdrift får dette sannsynligvis følgende konsekvenser:

Ferdigstillelse
Det blir ingen endringer hva gjelder ferdigstillelse av leiligheter i oppgang A og B.
Leiligheter i oppgang C og D vil nå sannsynligvis bli ferdigstilt i august/september måned.
Dette innebærer at andelseiere i oppgang C og D må
a) Kontakte sitt innboforsikringsselskap og informere om utsettelsen
b) Forlenge sin leieavtale med utleier

Befaring for sluttføring av arbeider i boliger
Gjennomgang av leiligheter for eiere av leiligheter i oppgang B, etasje 1-5, starter
umiddelbart. De andelseiere med leiligheter i oppgang A som ønsker å se sin bolig vil få et tilbud om slik gjennomgang før boligen blir endelig vasket og klargjort.

Skader på lagrede gjenstander i bodene i kjellerne
Etter skaden den 7. januar 2023 lå det frittstående vann på gulv i kjeller. Dette kan ha medført skader på gjenstander lagret i bodene. Siden bodene er låst har borettslaget og forsikringsselskapene ingen oversikt over mulig skadeomfang. Slike eventuelle skader må meldes til eget innboforsikringsselskap.

Ferdigstillelse av heisene
Heisene er nå under arbeid, men det vil gå lenger tid enn først antatt. Heisene i A-B-C beregnes å være ferdig i juni/juli, mens D-heisen vil nok ikke være ferdig før i løpet av august.