Til alle beboere i Fjellvang Borettslag

Styret i Fjellvang Borettslag inviterer dere til et
INFORMASJONSMØTE PÅ UNION SCENE TIRSDAG, 23. AUGUST Klokken 18:00

Temaer for møte vil være:


ELBIL-LADING v/ Øyvind H. Haug fra MER
Styret har nå valgt MER som leverandør av Elbil ladere. De vil starte opp i
høst.

FREMTIND v/Magne Olsen
Det er mange spørsmål knyttet til hva som skjer med LH 25 A-D og
Magne Olsen vil fortelle hvor de er i løypa.

TELIA
Det skal nå i høst installeres en ny hjemmesentral i hver leilighet i alle
blokkene på Fjell og da vil det være nødvendig for Telia og komme inn i
alle leilighetene.

CORE SECURITY
Sensorene til brannvarslerne som vi har i takene må skiftes ut og dette vil
også skje i høst.

God sommer!

Nå nærmer det seg fellesferie, og i den sammenheng vil kontoret holde sommerstengt. Siste kontordag er tirsdag 28 juni, før det åpner igjen tirsdag den 9 august. Så lenge vi er åpent gjelder vanlige kontortider fra kl. 17.00–18.30.

Du kan også nå oss på kontaktskjemaet vårt: https://www.fjellvangborettslag.no/kontakt/. Dersom du sender inn henvendelse mens vi er sommerstengt vil vi behandle henvendelsen så fort som mulig etter 9 august.

Vi i styret ønsker alle en riktig god sommer! 🙂

Presentasjon fra informasjonsmøte for LH25 7. April 2022

Som avtalt på informasjonsmøtet finner du presentasjonen fra informasjonsmøtet her

Informasjon til de berørte av brannen i LH25

Her ligger det diverse informasjon til beboere i Fjellvang borettslag etter brannen i Laurits Hervigs vei 25
Se mer detaljer i dokumentene under.

Litt om hva som skjer fremover:
Mandag 28.03.2022 startet montering av stillas rundt blokken. ​
De startet på langsiden med balkonger og gavlvegger.​
Montering av langvegg på inngangssiden vil påbegynne i uke 15.​
Det betyr at beboere ikke vil få tilgang til bygget i ​
uke 15, 16 og 17.​

Det vil legges til rette for at saneringsfirmaer vil få tilgang i disse ukene.​
Men på grunn av sikkerhet vil ingen beboere slippe inn i denne perioden.

Det presiseres at felleskostnader må betales i april og mai for alle beboere i LH25. Løsningen med markedsleien gjelder fra 1 juni 2022.
Informasjon angående dette vil bli oppdatert så snart vi har mer utfyllende informasjon

Informasjonsmøte for beboerne i LH25

Styret i Fjellvang Borettslag inviterer beboere i Lauritz Hervigs vei 25 til informasjonsmøte i Fjellhalen onsdag 16.03.2022 kl 16:30. Både brannvesenet, politiet, borettslagets styre og forsikringsselskapet Fremtind delttar på møtet.
Dere vil få informasjon om hva som skjer videre etter brannen og mulighet til å stille spørsmål.

Vel møtt! Hilsen styret i Fjellvang borettslag.

Torsdag 17.03.2022 er siste mulighet for ¨å hente gratis klær i Fjell kirke. Kirken er åpen mellom kl. 10.00 og 18.00.

TILFLUKTSROM/BOMBEROM

På bakgrunn av situasjonen i Europa og hvilke krav det stilles til
Tilfluktsrom/Bomberom, har styret sammen med Fyrsentralen gått
befaring i all 8 rommene.
Det vi fant var at de brukes til lagerrom og søppelrom.

Kravet fra Sivilforsvaret er at alle tilfluktsrom/bomberom må kunne
klargjøres på maksimum 72 timer (3 døgn). Hos oss er dette umulig
fordi det er demontert masse utstyr som hører til i et
tilfluktsrom/bomberom. For å kunne ivareta sikkerheten til beboerne,
er vi forpliktet til å sørge for at dette er i orden.

Det er derfor IKKE lenger tillatt å oppbevare noen ting i
tilfluktsrommene/bomberommene.
Dette gjelder alle blokkene i Fjellvang Borettslag.

DETTE FØRER TIL AT ALLE SOM HAR NOEN TING LAGRET I
TILFLUKTSROMMENE/BOMBEROMMENE MÅ FJERNE DETTE
INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022


DETTE GJELDER ABSOLUTT ALT SOM ER LAGRET DER, FOR EKSEMPEL
BILDEKK, MØBLER ETC.


Alle boder som disponeres i tilfluktsrommene/bomberommene må tømmes.
Møterommene må åpnes slik at vi kommer til disse for å se hva som må gjøres.

DET SOM IKKE ER FJERNET INNEN TIRSDAG 22. MARS 2022, VIL BLI
KASTET.


Borettslaget vil ikke gi noen utsettelse på å fjerne ting fordi vi nå er i
gang med å oppgradere rommene så de oppfyller Sivilforsvarets krav.

Styret Fjellvang Borettslag

PRISØKNING


På grunn av økte kostnader ser vi oss nødt til øke prisen på parkeringskort, gjestekort og parkeringsskilt fra og med 1. mars 2022.

Ny priser blir som følger:
Skilt Kr. 500,-
Parkeringskort Kr. 400,-
Gjestekort Kr. 400,-

Styret Fjellvang Borettslag

Forslag til generalforsamlingen og kandidater til styret.

GENERALFORSAMLING I FJELLVANG BORETTSLAG AVHOLDES 19. MAI 2022.

Forslag til generalforsamlingen må være innlevert innen

tirsdag 15.mars 2022.

Forslag må være signert med navn og adresse og kan leveres på kontoret i LH37D på tirsdager mellom kl. 1700-1830 eller i postkassen til borettslaget som henger på veggen utenfor inngangsdøren i LH37D.  

OBS!!  Det er kun andelseiere som har rett til å sende inn forslag.

VALGKOMITEEN I FJELLVANG BORETTSLAG 2022 ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL:

Styret, som består av 8 personer hvorav 4 er på valg og 3 varamedlemmer som alle er på valg.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år av gangen. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Til valgkomiteen skal det velges 5 medlemmer og 1 varamedlem. Disse velges hvert år. Valgkomiteen kan ha med 1 medlem fra det sittende styret. Dette medlemmet skal selv ikke være på valg.

Valgkomiteen ber om at du som er interessert i å gjøre en innsats for borettslaget melder fra om det ved at noen foreslår deg, eller så må du gjerne foreslå deg selv.

Det vil være fint hvis du sender med CV eller en beskrivelse av dine erfaringer, interesser og gjerne alder.

Forslag skal sendes til post@fjellvangborettslag.no eller legges i postkassen til borettslaget som henger på veggen utenfor inngangsdøren i LH37D.

Frist for forslag er fredag 11. mars 2022.

Kontoret åpner igjen

TIRSDAGER KL.  1700 – 1830. 

Vi ber om at det brukes munnbind.  

Det er kun tillatt med to inne på kontoret av gangen. 

Styret  Fjellvang Borettslag